Twitter Facebook Instagram Youtube

Modificació del Pla General Metropolità per a l'ordenació dels espais públics i equipaments de l'antic Escorxador

Modificació del Pla General Metropolità per a l'ordenació dels espais públics i equipaments de l'antic Escorxador

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 la modificació del Pla General Metropolità per a l'ordenació dels espais públics i equipaments de l'antic Escorxador.

L’àmbit d’aquest planejament comprèn l’entorn de l’Antic Escorxador de Badalona, localitzat al barri de la Salut, i delimitat pel carrer de l’Arquitecte Fradera, l’avinguda del Caritg, el carrer Don Pelai i les parcel·les on s’ubiquen el CAP de la Salut i l’ Institut Enric Borràs. La superfície de l’àmbit és de 17.360 m².

La Modificació del PGM es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques de l’entorn de l’Antic Escorxador de Badalona per adaptar-les als usos existents i la urbanització i infraestructures executades:

- D’una banda, s’ajusta la posició del sistema de parcs i jardins urbans, per tal d’adaptar-la a la urbanització executada amb front al carrers de Don Pelai i de l’arquitecte Fradera.

- D’altra banda, es proposa donar continuïtat al sistema d’equipaments de tipus cívic-cultural que inclou els edificis de l’Antic Escorxador i l’espai sota rasant utilitzat per la construcció del túnel de la línia 4 de metro i definir l’edificabilitat i les condicions d’edificació.

Els dos volums de planta baixa que es proposen tenen una alçada reguladora màxima de 10m i de 5m.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 27 de novembre de 2019