Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració institucional sobre el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones

Declaració institucional sobre el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones

La sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 va començar amb la lectura de la Declaració institucional sobre el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, el text de la qual diu literalment el següent:

“L’Ajuntament de Badalona assumeix i fa seu el compromís imminent, ferm i real contra les violències masclistes.

Com cada 25 de novembre, es commemora el Dia Internacional per a l’Eliminació de la violència contra les dones i, aquest any, especialment, i recollint les peticions del moviment feminista d’arreu de l’estat que han declarat l’Emergència Feminista, per l’increment d'assassinats de dones aquest estiu de barbàrie, s’ha de donar un pas endavant des de les institucions públiques, comprometent-nos activament en la lluita i l'eradicació de qualsevol tipus de violències de gènere.

Ha arribat l’hora que les institucions escoltin la veu del carrer que reclama justícia, igualtat i seguretat per les dones i els seus infants, fets i no paraules, polítiques públiques actives per complir amb el mandat legal, que emplaça a totes les administracions públiques.

L’Ajuntament de Badalona, en un exercici de responsabilitat i implicació fa seves les legítimes i justes demandes del moviment feminista i, per tant, de forma pública, el Ple de l’Ajuntament, es compromet a:

1.- No pactar amb organitzacions ni partits polítics que neguen l’existència de la violència de gènere i que suposen un perill real de retrocés en els drets civils i jurídics de les dones.

2.- Treballar activament per tal s’amplii el concepte de violència de gènere d’acord amb allò estipulat al Conveni d’Estambul, mitjançant les oportunes reformes legislatives.

3.- Sol·licitar a la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere que reculli en les seves estadístiques oficials, les dades relatives a tots els tipus de violència contra les dones.

4.- Realitzar les actuacions necessàries i remoure tots els obstacles per dotar de mitjans humans i materials al Servei de Feminismes, perquè puguin desenvolupar la seva tasca de sensibilització i formació a la societat sobre la lacra de la violència de gènere i la necessitat democràtica de la seva eradicació.

5.- Emplaçar al Govern de l’Estat a l’actualització i revisió del grau d’acompliment de les mesures contingudesen el Pacte d’Estat Contra la violència de gènere i totes aquelles contingudes en la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

6.- Complir amb les obligacions que el Pacte d’Estat contra la violència de gènere imposi a les administracions locals.

7.- Garantir a nivell municipal la dotació pressupostària adequada i suficient per donar compliment a les mesures de prevenció de la violència de gènere i de protecció i recuperació de les víctimes contingudes a la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

8.- Dur a terme una formació interna als operadors jurídics a fi i efecte què la normativa s’apliqui i s’interpreti amb perspectiva de gènere.

9.- Emplaçar a les administracions competents per tal que s’avanci en coeducació i en educació afectivo-sexual en tots els nivells educatius, a fi i efecte que es garanteixi l’educació en la igualtat entre homes i dones i en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i, a nivell local, desenvolupar i implementar el Pla de Coeducació.

10.- Emplaçar al Govern de l’Estat a crear la Mesa de Coordinació Estatal sobre violència sexual, tal i com recull el punt 183 del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

11.- Emplaçar al Govern de l’Estat a crear una subcomissió d’estudi de la violència sexual, associada a la Comissió d’Igualtat del Congrés dels Diputats, amb especial atenció a l’adolescència i etapes més joves, fent ús de les TICs”.

Badalona, 27 de novembre de 2019