Twitter Facebook Instagram Youtube

L’edifici de la CACI de Badalona obre les portes del 16 al 28 de novembre amb motiu de l’exposició itinerant “Metròpolis de ciutats: repensar l’urbanisme metropolità”

L’edifici de la CACI de Badalona obre les portes del 16 al 28 de novembre amb motiu de l’exposició itinerant “Metròpolis de ciutats: repensar l’urbanisme metropolità”.

La mostra explica de manera didàctica els continguts del Pla director urbanístic metropolità (PDU)

El dijous 21 de novembre se celebrarà un debat ciutadà en què participaran els municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montgat i Tiana

La planta baixa de l’edifici de l’antiga fàbrica CACI, situat al passeig Marítim de Badalona, acollirà a partir d’aquest pròxim dissabte 16 de novembre l’exposició “Metròpolis de ciutats: repensar l’urbanisme metropolità”. Per primera vegada, la CACI obre les portes a la ciutadania acollint una exposició itinerant que pretén apropar el Pla director urbanístic metropolità al públic en general. També s’ha organitzat un debat ciutadà, el dijous 21 de novembre, en què participaran els municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montgat i Tiana.

“Metròpolis de ciutats: repensar l’urbanisme metropolità”

Es tracta d’una mostra interactiva i visual que pretén explicar de manera didàctica i pedagògica els continguts que han de quedar reflectits en el document de base del Pla director urbanístic metropolità (PDU). Aquests continguts defineixen una nova mirada de l'urbanisme metropolità i són el resultat dels debats i aportacions de més de 400 experts coordinats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

L'exposició s'estructura en tres parts. La primera es materialitza en un audiovisual que mostra la realitat actual de l'àrea metropolitana de Barcelona i evidencia el canvi de paradigma metropolità, encaminat cap a un nou model de ciutat.

En el bloc central s'hi exposen els reptes urbanístics que es volen assolir des de diferents àmbits temàtics com són el metabolisme urbà, la infraestructura verda, la mobilitat sostenible, les àrees d'innovació i centralitat, les àrees d'activitat econòmica i els teixits residencials. Aquests conceptes tècnics es mostren a partir d'un conjunt de sis cartografies interactives acompanyades de dibuixos explicatius que il·lustren les idees més rellevants.

El visitant també podrà trobar-hi "el mur de directrius": un panell interactiu amb diferents cubs mòbils que exemplifiquen les directrius urbanístiques plantejades en el procés de redacció del PDU, com ara la millora de la integració de les infraestructures o el reequilibri del teixit residencial a través de polítiques d'habitatge que ajudin a minimitzar les desigualtats socials.

La part final és una galeria virtual on s'exposen els projectes metropolitans realitzats en els darrers anys a diferents escales: la metropolitana, la supramunicipal i la local. Aquests projectes estan interrelacionats i són els que acaben conformant la Metròpolis de ciutats.

L’accés a l’exposició és gratuït. La mostra es podrà visitar del 16 al 28 de novembre, de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Amb motiu de l’exposició s’han organitzat diverses visites guiades, la primera de les quals tindrà lloc el dia 18 de novembre i comptarà amb la participació de regidors i regidores de l’Ajuntament de Badalona. També s’han programat visites guiades amb professionals d’aquest àmbit i amb entitats de la ciutat. Les persones interessades a participar en una visita guiada a l’exposició els dies 19 o 20 de novembre, a les 18.30 hores, cal que s’inscriguin enviant un correu a la bústia participacio_ciutadana@badalona.cat.

Debat ciutadà amb els municipis de l’àmbit Nord sobre cinc temàtiques

El dijous 21 de novembre, a les 18.30 hores, a la CACI, es celebrarà el debat ciutadà sobre les temàtiques del Pla director urbanístic metropolità a Badalona, on participaran els municipis de l’àmbit Nord, amb l’objectiu de donar veu a la ciutadania i ajudar a divulgar els continguts d'aquest projecte de planificació urbanística. Els ciutadans podran assistir a la sessió, on tindran l'oportunitat de contrastar, debatre i fer aportacions amb relació als objectius i propòsits del pla. Per inscriure’s cal omplir aquest formulari.

El Pla director urbanístic metropolità (PDU) és l’instrument d’ordenació territorial de l’àrea metropolitana de Barcelona que recull els eixos estratègics de l’urbanisme metropolità per a les properes dècades. L’AMB encapçala el procés de redacció del PDU. Els treballs d’elaboració van començar el 2015 i des d’aleshores hi han participat més de 300 persones, entre tècnics municipals i altres administracions i persones expertes en diferents disciplines. El PDU aposta per integrar la diversitat del territori en un projecte comú al voltant d’un model de desenvolupament urbanístic metropolità ecològicament sostenible, econòmicament eficient i socialment cohesionat.

El període d'informació pública del PDU metropolità va començar el passat 26 de març del 2019, quan el Consell Metropolità va aprovar el document de l'Avanç d'aquest Pla director urbanístic. Aquest període finalitzarà el pròxim 13 de desembre del 2019. Al juliol va començar el procés de participació, el qual s'organitza en 2 sectors diferenciats: debats temàtics als col·legis professionals i sessions ciutadanes a diferents municipis metropolitans. A més, la ciutadania té l'oportunitat d'aprofundir en el coneixement urbanístic a través de l'exposició itinerant "Metròpolis de ciutats".

Durant aquests mesos es duen a terme 6 debats ciutadans que se celebren en 5 àmbits territorials, en els quals s’han distribuït els 36 municipis i a Barcelona se n’hi celebraran dos. Concretament, el proper debat ciutadà del dia 21 de novembre correspon a l’àmbit Nord i participen els següents municipis: Badalona, Montgat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Tiana.

La sessió del 21 de novembre s'estructurarà en tres apartats diferenciats: l'exposició del contingut del PDU, un espai de treball temàtic en grups més reduïts i la presentació dels resultats obtinguts als diferents espais de treball.

Les temàtiques que es debatran són cinc: la infraestructura verda metropolitana, la cohesió social, la mobilitat sostenible, el cicle de l’aigua i l’energia i el desenvolupament socioeconòmic.

Tanmateix, s’han posat a disposició de la ciutadania diferents canals d’informació i participació, com la web, una enquesta digital o les mateixes xarxes socials. Més informació a http://urbanisme.amb.cat/home.

L’edifici de la Compañía Auxiliar del Comercio y la Industria (CACI)

Aquesta antiga fàbrica és obra de Jaume Botey. Es tracta d’un edifici construït a finals del segle XIX (1899) que va ser destinat a la manufactura del tèxtil. Constitueix una de les obres emblemàtiques de tota una època industrial i arquitectònica i és un dels escassos edificis industrials d’època modernista que resten en peu a Badalona.

L’edifici de la CACI està situat al carrer d’Eduard Maristany 183-191, al barri del Progrés, ubicat privilegiadament entre la via del ferrocarril i el passeig Marítim, just entre el Port de Badalona i el pont del Petroli. És un immoble aïllat, construït amb maons i té una superfície de 5.400 metres quadrats, repartits en planta baixa més cinc plantes en el cos central i planta baixa més tres en les naus laterals. Està inclòs en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic classificat com a Bé Cultural d’Interès Local.

L’antiga fàbrica CACI, com a edifici de propietat municipal, va ser objecte l’any 2010 d’una intervenció destinada a frenar la seva degradació amb una reparació constructiva i estructural amb la rehabilitació de les façanes i la renovació total de les cobertes. L’any 2017 es van implantar accessos de seguretat per al seu manteniment i es van reparar els desperfectes a la teulada ocasionats per una forta ventada. Enguany s’ha dut a terme una adequació de la planta baixa i el seu entorn per poder acollir activitats diverses com ara exposicions temporals. “Metròpolis de ciutats: repensar l’urbanisme metropolità” és la primera exposició que acull la CACI, un edifici que obre les seves portes per primer cop al públic en general amb una proposta feta en el marc de la participació i divulgació del procés de redacció del PDU.

Badalona, 12 de novembre de 2019