Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per demanar el compliment dels acords de Ple en matèria d'igualtat

Moció per demanar el compliment dels acords de Ple en matèria d'igualtat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de setembre de 2019 una moció per demanar el compliment dels acords de Ple en matèria d'igualtat.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Resposta a tots els requeriments, entregats diverses vegades en les sessions de la Comissió Estratègica de Seguiment.

SEGON.- Publicació a la web municipal de la declaració de compromís en l’establiment de polítiques d’ igualtat de tracte i d’ oportunitats entre dones i homes, degudament signada, amb tots els requeriments i la documentació acreditativa de l’execució de les accions que inclou la declaració de compromís.

TERCER.- Convocatòria urgent de la Comissió Estratègica i de Seguiment, atesa la nova distribució de la Corporació resultant de les eleccions de maig de 2019.

QUART.- Creació de les comissions que es deriven de l’aprovació del Pla d’Igualtat.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 d’octubre de 2019