Twitter Facebook Instagram Youtube

Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants

Revisió anual del Padró Municipal d’Habitants

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 d’octubre el resum numèric general municipal d’Habitants de Badalona per al període comprès entre l’1 de gener de 2018 i 31 de desembre de 2018, el Resum numèric municipal consolidat d’Habitants de Badalona amb referència a l’1 de gener de 2019 i el fitxer associat, còpia del Padró complet a 1 de gener de 2019, que s’adjunten com annexos, i dels quals es dedueix que la Població de la ciutat de Badalona a 1 de gener de 2019 és de 220.559 habitants.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 d’octubre de 2019