Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA

Moció per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 una moció per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.

Segon.- Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la problemàtica de la pobresa energètica.

Tercer.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei.

Quart.- Demanar la condonació del deute per part d’Endesa i les empreses subministradores, acumulat per les persones protegides per la Llei 24/2015, des de l’any 2015.

Cinquè.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars, no permesos per la llei 24/2015.

Sisè.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una llei fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i instar al Govern a accelerar el seu desplegament d’acord amb els diferents agents socials.

Setè.- Exigir al Govern de l’Estat: a la posada en marxa de mesures encaminades a posar fi a l’actual situació d’oligopoli del sector energètic que permetin garantir la separació real i efectiva dels grups verticalment integrats del sector elèctric, de forma que les mateixes empreses no puguin tenir una posició dominant en la producció, la distribució i la comercialització d’energia.

Vuitè.- Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat, ni la Generalitat ni les administracions locals hauran de fer front al deute de subministraments bàsic de les famílies vulnerables.

Novè.- Instar a l'Ajuntament de Badalona a que posi en marxa un servei de finestreta única dotat d'un equip multidisciplinat entre el Departament de Medi Ambient i el Departament de Serveis Socials, augmentant el personal i la dotació de recursos, per treballar l'assessorament energètic, la tramitació de bonificacions i la millora dels condicionaments de les llars envers el confort tèrmic de les famílies.

Desè.- Traslladar el present acord a Endesa, al Govern de la Generalitat de Catalunya, Als Grups Polítics del Parlament de Catalunya, Al govern de l’Estat, als grups polítics del Congrés i Senat, a la Taula d’Entitats del Tercer Sector, a l’aliança Contra la Pobresa energètica, a la FMC, ACM, Diputació de Barcelona, AMB, Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, Consell de Ciutat, Als Consells de Districte, a les Associacions de Veïnes i Veïns de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Badalona, 25 de setembre de 2019