Twitter Facebook Instagram Youtube

Modificació dels nomenaments de president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

Modificació dels nomenaments de president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 s’ha donat compte de la resolució de l’alcalde de data 3 de setembre de 2019 referent a la modificació dels nomenaments de president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.

Es modifica la resolució de l’alcalde de data 2 de juliol de 2019 en relació a la constitució del Grup Municipal del Partit Popular, en el sentit de designar com a president del Grup municipal al regidor Juan Fernández Benítez i com a portaveu a la regidora Cristina Agüera Gago, amb efectes 31 de juliol de 2019.

En conseqüència el Grup Municipal del Partit Popular quedarà conformat de la següent manera:

President: Juan Fernández Benítez

Suplent: Pendent de designar

Portaveu: Cristina Agüera Gago

Suplent: Pendent de designar

Membres: Xavier García Albiol

Juan Fernández Benítez

Cristina Agüera Gago

Daniel Gràcia Álvarez

Irene Elena González Poveda

Ramón Riera Macia

Miguel Jurado Tejada

Daniel Paños Molina

Rosa Bertran i Bartomeu

Rosa del Amo Hernández

Amanda Feria Chica

Badalona, 25 de setembre de 2019