Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament intensifica els treballs de neteja i manteniment d’embornals i clavegueram per reduir l’impacte dels episodis forts de pluja

L’Ajuntament intensifica els treballs de neteja i manteniment d’embornals i clavegueram per reduir l’impacte dels episodis forts de pluja.

La neteja, que combina mitjans manuals i vehicles específics, es fa en funció de les necessitats detectades per les inspeccions prèvies i d’una manera cíclica per cobrir tota la ciutat

El Servei de Manteniment i Neteja del clavegueram de l’Ajuntament de Badalona realitza durant aquestes setmanes la campanya programada de neteja dels embornals i els treballs preventius de neteja del clavegueram municipal. Com cada any, aquestes feines s’intensifiquen coincidint amb els episodis d’intenses pluges i per pal·liar les seves conseqüències.

Per deixar en el millor estat el funcionament dels embornals la neteja combina els mitjans manuals amb el suport d’un vehicle per a l’aspiració de residus dipositats en la xarxa, la neteja dels pous dels registres i la neteja amb aigua a pressió.

Els treballs de neteja dels embornals i de clavegueram es realitzen per barris d’acord amb les necessitats detectades en les inspeccions prèvies i amb un sistema cíclic, de manera que en un interval mínim de temps es pugui realitzar la neteja de tot el clavegueram de la ciutat.

Campanya d’inspecció i neteges de les sorreres

Com a part dels treballs que es realitzen dins del Servei de Manteniment i Neteja del clavegueram també es programen inspeccions de les sorreres existents a l’entrada de la xarxa de sanejament i es fan les corresponents neteja amb maquinària adequada per minimitzar l’efecte de l’entrada de residus en episodis de pluja intensa.

Campanya d’inspecció i col·locació dels elements de recollida de sòlids flotants

A partir del 15 de setembre es realitzaran noves instal·lacions dels elements fixos de recollida de sòlids flotants dins dels col·lectors per evitar el seu abocament al mar. Aquests elements en forma de ganxo se situen als punts d’abocament de Sant Ignasi de Loiola, Riera Matamoros-Carme, Torrebadal, Riera de Canyado i Torrent de Vallmajor. A més, es fa una neteja manual dels trams de col·lectors visitables que transcorren des de la connexió dels col·lectors amb l’interceptor de Llevant i el punt d’abocament.

Badalona, 16 de setembre de 2019