Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció a favor de millorar l’estat de l’aigua de les platges de Badalona

Moció a favor de millorar l’estat de l’aigua de les platges de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol una moció per tal de garantir un bon estat de l’aigua a les platges de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar al govern municipal a fer efectiu el pla director del clavegueram calendaritzant-ne la construcció dels dipòsits pluvials de la ciutat i assignant-ne una partida pressupostària.

2. Incrementar la neteja de les rieres i de les sorreres que es troben a l’inici dels principals col·lectors.

3. Incrementar la neteja viària perquè en cas de pluja no s'arrosseguin tants sòlids flotants cap el mar.

4. Incrementar la partida de manteniment i neteja del clavegueram.

5. Instar l’AMB a incrementar la freqüència de neteja del col·lector de Llevant i dels seus sobreeixidors.

6. Revisar el protocol d'analítiques i dels criteris per a determinar la prohibició del bany.

7. Establir protocol de funcionament del dipòsit d’aigües pluvials en cas de pluges d’alta intensitat.

8. Instar l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’ACA i l’AMB per tal que estudiïn la possibilitat de dur a terme accions conjuntes per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, episodis de brutícia i sòlids flotants a les platges de Badalona.

9. Instar l’Ajuntament de Badalona, seguint l’exemple de la Generalitat de Catalunya, a fer un acord de govern per prohibir els plàstics d’un sol ús a les seves dependències, en els seus ens públics i en els seus actes públics i de difusió.

10. Instar el govern municipal a fer una campanya de conscienciació per la ciutadania que ajudi a contribuir a què no es llencin els sòlids a l’aigua, utilitzant menys plàstic o reciclant-lo o no utilitzant tovalloletes higièniques.

11. Comunicar aquest acord a al govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, a l’ACA i a l’AMB .

La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 31 de juliol de 2019