Twitter Facebook Instagram Youtube

Fins al 17 d’abril es poden presentar les sol·licituds per a la provisió de 56 places vacants d’agent de la Guàrdia Urbana de Badalona

Fins al 17 d’abril es poden presentar les sol·licituds per a la provisió de 56 places vacants d’agent de la Guàrdia Urbana de Badalona.

El termini per participar en la convocatòria de 2 places d'inspector de Guàrdia Urbana acaba el dia 25

Fins al dimecres 17 d’abril, les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud per formar part del procés de selecció de 56 persones per ocupar places vacants en el cos de la Guàrdia Urbana de la ciutat.

La presentació de sol·licituds, adjuntant els formularis normalitzats, es pot fer telemàticament a través del web municipal (https://www.seu-e.cat/web/badalona/seu-electronica). Excepcionalment, es podran presentar en suport paper en el Registre General de l’Ajuntament, ubicat a l’edifici El Viver, i en les Oficines Municipals del Districte. També es podran presentar en les Oficines de Correus seguint la forma reglamentària establerta (correu certificat administratiu).

Podeu consultar tota la informació relativa a la convocatòria en el següent enllaç: http://bit.ly/2UvrOk9

Provisió de 2 places d’inspector/a de la Guàrdia Urbana

Actualment també està oberta la convocatòria del procés selectiu de 2 places vacants d’inspector/a de la Guàrdia Urbana. Fins al dijous 25 d’abril, les persones que vulguin participar del procés poden presentar la seva sol·licitud telemàticament a través del web municipal (https://www.seu-e.cat/web/badalona/seu-electronica) mitjançant l’opció “tràmit genèric”, en la forma que es determina a les indicacions per fer la presentació de la instància electrònica. Respecte de les instàncies electròniques que no es presentin en la forma indicada no es tindrà com a vàlida l’entrada en aquest registre.

La presentació de les instàncies per aquesta convocatòria també es poden fer, excepcionalment, de la mateixa manera que s’ha descrit anteriorment per a les 56 places de Guàrdia Urbana.

Podeu consultar tota la informació relativa a la convocatòria en el següent enllaç: http://bit.ly/2Kn5tSb

Badalona, 5 d’abril de 2019