Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a la regularització urbanística del carrer de Tànger i l'establiment de mesures urgents de seguretat per evitar accidents en aquest carrer

Moció per a la regularització urbanística del carrer de Tànger i l'establiment de mesures urgents de seguretat per evitar accidents en aquest carrer

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat, en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de març de 2019, una moció per a la regularització urbanística del carrer de Tànger i l'establiment de mesures urgents de seguretat per evitar accidents en aquest carrer.

La moció proposa els següents acords:

1- Instar al Govern municipal a avaluar els costos de l’expropiació de les superfícies que impedeixen l’alineament correcte del carrer de Tànger per procedir a la correcta urbanització i alineació del mateix.

2- Actuar d’ofici i de forma urgent per instal·lar una tanca de protecció al carrer de Tànger costat llevant evitant així possibles caigudes cap als patis de les cases de l’avinguda d’en Martí Pujol.

3- Instar al Govern municipal a projectar la urbanització de la fase pendent del parc Nelson Mandela.

4- Instar al Govern municipal a redactar i presentar a la Plataforma Veïnal del Parc Nelson Mandela un estudi de mobilitat del sector que prevegi l’augment de circulació que comportarà l’obertura del nou tram del lateral de l’autopista.

5- Instar al Govern municipal a informar a la Plataforma Veïnal del Parc Nelson Mandela sobre el planejament previst de la nova promoció d’habitatges que es construirà al torrent de la Batllòria.

6- Informar d’aquests acords a la Plataforma Veïnal del Parc Nelson Mandela, l’Associació de Veïns de Montigalà, l’Associació de Veïns de Bufalà i a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 27 de març de 2019